Как да добавите FTP акаунт в хостинг в IONOS.bg?


В статията ще намерите инструкция за добавяне на FTP акаунт в сървъра в новата платформа home.pl

FTP акаунт е безплатна услуга, която позволява да получите достъп до ресурсите (файловете), публикувани в хостинга. По този начин напр. една външна фирма, проектираща уебстраница ще може да въвежда промени във файловете без да познава главната парола за Вашия Клиентски панел на IONOS.bg

В рамките на услугата по хостинг в home.pl, можете да се възползвате от  FTP клиент, достъпен в административния панел. Такова решение не изисква настройка на допълнителен софтуер или образуване на потребителски FTP акаунти.

Друг пример за употреба са FTP акаунти за сътрудници, които те публикуват файлове  и документи в сървъра.

 • FTP акаунт с достъп до съдържание на целия сървър позволява да управлявате главната папка и всичките подпапки в този сървър. Ако изберете варианта с достъп до пълното съдържание на сървъра, можете също така да разрешите достъп до резервното копие, което се намира във FTP сървъра.
 • FTP акаунт с достъп до определената папка позволява да се свържете само с една избрана папка и с подпапките на такава. Потребителят, свързан с определената папка, не може да управлява папки, разположени по-високо от определената папка.

Как да добавите нов FTP акаунт в хостинг в home.pl?

 1. Влезте в Клиентски панел на IONOS.bg
 2. Щракнете в менюто на раздел: WWW услуги, който се намира от лявата страна на дисплея.
 3. Щракнете на названието на сървъра, в който искате да добавите новия FTP акаунт.
 4. На показания екран намерете раздел: FTP акаунти и щракнете: Образувай.
 5. Попълнете формуляра за образуване на нов FTP акаунт:
  • Потребителско име — впишете потребителското име, което ще ползвате при свързване с FTP.
  • Домейн — можете да изберете домейн за FTP акаунта. Ако изберете домейна, потребителското име за FTP акаунта ще бъде имейл адрес (nazwa_konta_FTP@domena.pl).
  • Парола — впишете паролата за достъп до FTP акаунта, която ще ползвате при връзката.
   ВАЖНО! При учредяване на паролата не вписвайте полските диакритични знаци (напр. ą, ś, ć, ń и т.н.).
 6.  След това в раздела: Правомощия за FTP можете да определите обема на достъп за образувания FTP акаунт:
  • Пълното съдържание на WWW сървъра – FTP акаунтът може да получи функционалност за достъп до всичките публикувани в сървъра ресурси (файлове). По този начин фирмата, проектираща уебстраница ще може да въвежда промени във файловете без да има необходимост от познаване на паролата за Клиентски панел IONOS.bg

Такава настройка ще позволи свързване с пълното съдържание на FTP сървър. Свързаният със сървъра потребител ще види съдържанието на главната папка и на всичките подпапки, намиращи се във Вашия сървър.

  • Избраната папка – отбележете, ако искате да предоставите възможност за достъп до FTP сървъра, но само до избраната папка и до подпапките на такава. След отбелязване на варианта: “Избраната папка” трябва да се посочи в текстовото поле до нея название на папката, до която FTP акаунтът ще има достъп, напр. /stronawww
  • Резервното копие – ако изберете варианта за достъп до пълното съдържание на WWW сервиз, можете да включите този вариант, за да предоставите възможност за достъп и до резервното копие, намиращо се във FTP сървъра. Такова съгласие ще бъде равнозначно на това, че FTP акаунтът ще има достъп до директорията за архивиране и до каталога /logs съдържаща логовете на сървъра.

След като попълните всичките необходими полета, щракнете на: Изпрати в долната част на дисплея, за да образувате нов FTP акаунт в избрания хостинг (сървър).

След добавяне на FTP акаунт ще можете да се възползвате от FTP клиент, за да се свържете се с FTP сървъра. Избраните правомощия за FTP акаунта могат да не бъдат достъпни, напр. в пакет Hosting Basic.

 

 

Сигурен хостинг за Вашата WWW страница

Приготвихме място, където Вашата WWW страница и електронна поща ще са на сигурно място.


 • Полезна ли беше статията?
 • така   не
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Чести въпроси
Регистрация на услуга
Клиентски панел
Домейни
Хостинг
Автоматичен инсталатор на CMS
база данни
FTP
електронна поща
Webmail
Програми за електронна поща
SSL сертификати
Website Builder
Microsoft Office 365
Google Workspace
сигурност
База знания
WordPress
или