Мигриране от G Suite към Google Workspace в IONOS – какви промени в пакетите?


Миграцията на G Suite към Google Workspace не е само козметична промяна на наименованието. Заедно с въвеждането на новата номенклатура, се изменят също така пакетите и тяхното съдържание. Ако вече използвате G Suite, вижте какво ще се промени при преминаването към новата услуга Google Workspace.

СЪДЪРЖАНИЕ

Промяна от G Suite към Workspace – по какво се различават пакетите?

Google въвежда големи промени в своята оферта за офис инструменти, известна преди като G Suite. Google Workspace не обхваща само промяната на наименованието, но и въвеждане на нови варианти на пакети и промени в тяхната функционалност. Ако ползвате G Suite в IONOS, миграцията на Вашата услуга ще протече по следния начин:

  • G Suite Basic Google Workspace Business Starter
  • G Suite Business → Google Workspace Business Standard

Миграцията ще се извърши безплатно, без намеса в структурата на Вашата организация или нейните данни.

Вижте какво ще се промени във Вашия пакет при сравненията по-долу.

Миграция на G Suite Basic към Google Workspace Business Starter

Промяната на пакета от G Suite Basic на Google Workspace Business Starter не внася особени промени. Цялостната функционалност на пакета и облачното пространство за файловете остават същите като преди. По време на миграцията потребителите на G Suite Basic ще получат нови функции в срещите Meet: отделни стаи, размиване на фона, цифрова дъска и надписи на живо.

Елементи на пакета G Suite Basic Google Workspace Business Starter
Дисково пространство 30 GB/потребител 30 GB/потребител
Срещи Meet До 100 участника До100 участника
Поддръжка Стандартна Стандартна
Функции Gmail, Календар, Редактори, Meet, Чат Gmail, Календар, Редактори, Meet, Чат
Допълнителна функционалност Управление на крайни точки Управление на крайни точки, Meet: размиване на фона, дъска, надписи на живо

Миграция на G Suite Business на Google Workspace Business Standard

По-големи промени настъпват при миграцията от изтегления Business пакет към новия Business Standard. Първата от тях е промяна на пространството на Google Drive от неограничено на 2 TB за всеки потребител и добавяне на споделени дискове за екипите. Организациите, мигриращи към Business Standard, ще изгубят също разширените опции за сигурност, като избор на място за съхранение на данни или достъп до приложението Google Vault.

В рамките на новият пакет Google Workspace са добавени функции, подпомагащи сътрудничеството и комуникацията в компанията. Google Meet получава, напр. стаи, общо управление на срещите, анкети и записи по време на срещите. Google Chat е оборудван със стаи, допълнителни защити и механизми за докладване. За да се подобри сигурността на сътрудничеството, Business Standard пакета включва също функция за споделяне на файлове със защита с ПИН код за хора извън организацията, които нямат акаунт в Google.

Елементи на пакета G Suite Business Google Workspace Business Standard
Дисково пространство Неограничено 2 TB/потребител + споделени дискове
Срещи Meet До 150 участника До 150 участника
Поддръжка Стандартна Стандартна (с възможност за допълнително закупуване)
Функции Gmail, Календар, Редактори, Meet, Чат Gmail, Календар, Редактори, Meet, Чат
Допълнителна функционалност Vault, избор на място за съхранение на данни, доклади, управление на крайни точки Meet: стаи, записи, анкети. Чат: стаи, управление. Сътрудничество: споделени дискове, разширено споделяне

Gmail с домейн на Вашата фирма? Възможно е!

G Suite включва Gmail поща, която можете да използвате с домейна на Вашата фирма. Ще получите и пакет от практически приложения на Google.


  • Полезна ли беше статията?
  • така   не
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Чести въпроси
Регистрация на услуга
Клиентски панел
Домейни
Хостинг
Автоматичен инсталатор на CMS
база данни
FTP
електронна поща
Webmail
Програми за електронна поща
SSL сертификати
Website Builder
Microsoft Office 365
Google Workspace
сигурност
База знания
WordPress
или