Настройка на защитата против спам


 

Потребителите, които имат имейл акаунти в мрежата IONOS.bg са защитени от спам при условие, че имат включена “Защита против спам”. Настройките на защитата против спам могат да се модифицират:

 • след влизане с помощта на уеб поща IONOS.bg в своя имейл акаунт. (предложения метод)
 • след влизане в Панел за клиенти на IONOS.bg в сървъра или услугата с административни привилегии.

Как функционира защитата против спам?

Защитата против спам се основава върху долупосочените настройки:

 • Блокиране на съобщения, съдържащи спам според адреса на подателя –  състои се в блокиране на имейл съобщения от адреси, които са известни с изпращан от тях спам. Филтрите против спам в IONOS.bg употребяват оправданите решения, предпазващи от нежеланата кореспонденция.
 • Блокиране на съобщения, съдържащи спам според заглавието и съдържанието — състои се в анализ на заглавия и съдържание на съобщенията от гледна точка на наличие на характерните за спам думи и изрази и в проверка на домейна на подателя. Ако в съобщението са налице най-малко няколко от характерните за спам свойства, то автоматично се класифицира като нежелано. Помнете, че имейл съобщения се отхвърлят автоматично чак в момента, когато бъдат налице няколко от характерните за спам елементи.
ВАЖНО! Ако въпреки включената горепосочена функция все още получавате нежеланите съобщения, можете ръчно да блокирате имейл адреси, изпращащи СПАМ. Не всяко нежелано имейл съобщение се третира като типичен СПАМ. Съобщенията, произхождащи от легални източници, напр. рекламно съобщение, изпратено от информационен бюлетин, за който потребителят се е абонирал в интернет, може де се третира като едно обикновено имейл съобщение.

За да блокирате нежеланите съобщения, можете също така да се възползвате от възможност за добавяне на правилата, въз основа на които ще се блокират входящите съобщения. Можете да определите имейл съобщенията да се блокират въз основа на избраните фрази, намиращи се в заглавието.

 • Приемане на пощата от външно пренасочване – след включване на този вариант всичките имейл съобщения, пренасочени във Вашия имейл акаунт, ще се доставят в папка Входящи — независимо от какъв адрес се пренасочват. След изключване на тази функция имейл съобщения, пренасочени от външен сървър (различен от IONOS.bg) няма да се доставят във Вашия имейл акаунт.
 • Черен списък – индивидуален списък на правилата, въз основа на които имейл съобщения няма да се доставят в имейл акаунта.
 • Бял списък – индивидуален списък на правилата, въз основа на които имейл съобщения няма да се проверяват от филтрите против спам в IONOS.bg. Имейл съобщенията ще се доставят автоматично в папката Входящи — без проверка.

В рамките на Белия и Черния списък можете да използвате глобалните знаци:

 • * – замества всяка редица на знаците в адреса,
 • ? – замества един отделен знак в адреса.
ВАЖНО! Ако включването на настройките против спам не е достатъчна защита за Вас, възползвайте се от функцията на Белия и Черния списък на податели. По този начин ще можете да определите индивидуалните правила за действие на защитата против спам.

Примери за употреба на правила в белия и в черния списък

Долупосоченото вписване ще филтрира всички имейл съобщения, изходящи от адреси: dowolna_nazwa@domena.com (филтрира се имейл адрес, който се намира в полето “Return-Path” в заглавието).

 • @domena.com

Долупосоченото вписване ще филтрира всички имейл съобщения, изходящи от IP адрес: 12.12.12.12 .

 • 12.12.12.12

Долупосоченото вписване ще филтрира всички имейл съобщения, изходящи от определената класа на IP адреси, започващи с редица 12.12.*.* (* замества следните значения).

 • 12.12.*.*

С оглед на съображенията за безопасност най-популярният вариант за филтриране на спам е блокиране на IP адреси на податели на съобщенията, а не на домейните или хостовете, от които са изпратени, понеже последните могат да се променят (опит за представяне на себе си за друг подател). Блокиране на домейна на подателя може да доведе до по-слаби ефекти на филтриране на пощата, отколкото блокиране на IP адрес на сървъра, от който се изпращат съобщенията.

Долупосоченото вписване филтрира всички съобщения, изпратени от пощенския сървър, идентифициращ се с такъв хост (RevDNS) или IP адрес (вместо хост можете да впишете IP).

 • domena.com

Долупосоченото вписване ще филтрира всички имейл съобщения, които имат точно такъв обратен адрес (поле Return-Path в заглавието).

 • adres@domena.com

Долупосоченото вписване ще филтрира всички съобщения, които съдържат в полето “Return-Path” в заглавието имейл адрес: dowolny_ciąg_znaków.domena.com

 • @*.domena.com

Долупосоченото вписване ще филтрира всички съобщения, които са изпратени от пощенския сървър, идентифициращ се с който и да е поддомейн в дадения домейн (напр. mail.domena.com или dowolny_ciąg_znaków.domena.com).

 • *.domena.com
ВАЖНО! Обърнете внимание, че ако в правилото не е налице знак “@”, тогава не се проверява обратният адрес на подателя, а хост (RevDNS) или IP адрес на сървъра, който е присъединен! Неразбиране на това правило е най-честата причина за погрешни настройки на белия или черния списък.
ВАЖНО! Ако в заглавие на съобщението има повече полета “Received: from”, съобщението ще се филтрира въз основа на адреса, намиращ се най-отгоре, тъй като съобщението се доставя директно вече в нашия сървър, а намиращите се по-долу адреси съставят информация чрез какви сървъри е минавало съобщението.

Глобални настройки на белия и черния списък в сървъра

Ако имате активен вариант в настройки на пощенския сървър, който служи за показване на глобалните настройки против спам, върху екрана за редактиране на настройките против спам за Вашия имейл акаунт ще имате достъпен допълнителен модул.

Черният и белият списък на податели, действащ в рамките на целия сървър, ще се показва в Клиентския панел IONOS.bg и в Поща IONOS.bg при промени на настройките против спам за образувания в този сървър имейл акаунт. Глобалните настройки на белия и черния списък на податели действат във всичките образувани в сървъра имейл акаунти.

Повече информация за глобални настройки на черния и белия списък в сървъра

Потребителят, който ще провежда промяна на настройките против спам, може да има достъп до преглед на глобалните настройки, който може да бъде полезен при определяне на новите правила против спам. Потребителят на имейл акаунт може да има достъп до преглед на глобалните настройки, но няма да може сам да ги променя.

След добавяне на съответните правила (напр. имейл адреси или IP адреси) в глобалния черен и бял списък те ще бъдат активни във всичките образувани в този сървър имейл акаунти.

Променете настройките за антиспам в панела на клиента:

 1. Изберете сървъра, на който се намира вашият имейл.
 2. Променете глобалните настройки за нежелана поща.

С помощта на Клиентския панел IONOS.bg можете да определите дали глобалните настройки против спам ще бъдат достъпни за преглед за потребители на имейл акаунтите.

ВАЖНО! Глобалните настройки на белия и черния списък на податели могат да се променят само от потребителя, който има достъп до Клиентския панел IONOS.bg за сървъра.

Функция „отбележи като спам” в Поща IONOS.bg

След zalogowaniu w Poczcie IONOS.bg do wybranej skrzynki e-mail, можете да се възползвате от функцията за отбелязване на намерените в акаунта съобщения като спам. Съобщенията, отбелязани по този начин, след това се филтрират и при повтарящи се подобни заявления се добавят под формата на нови правила за защитата против спам, функционираща в рамките на нашите пощенски сървъри.

Имейл съобщението, отбелязано като спам, се прехвърля в папката “Спам”. Ако искате да се откажете от поставеното отбелязване като спам, отидете в папката “Спам” и премахнете даденото отбелязване.

 

 

Сигурен хостинг за Вашата WWW страница

Приготвихме място, където Вашата WWW страница и електронна поща ще са на сигурно място.


 • Полезна ли беше статията?
 • така   не
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Чести въпроси
Регистрация на услуга
Клиентски панел
Домейни
Хостинг
Автоматичен инсталатор на CMS
база данни
FTP
електронна поща
Webmail
Програми за електронна поща
SSL сертификати
Website Builder
Microsoft Office 365
Google Workspace
сигурност
База знания
WordPress
или